Hartelijk dank voor het bezoek aan onze website. Op deze pagina leggen wij u oa. uit wat de Privacy verklaring van Proma Rent is. U kunt hier lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij raden u dan ook aan deze pagina aandachtig door te lezen voordat u van onze WebShop gebruik gaat maken. Als u gebruik maakt van onze WebShop dan verklaart u akkoord te gaan met deze Policy.

Algemeen

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

College Bescherming Persoonsgegevens

College Bescherming Persoonsgegevens Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) is een onafhankelijk bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Hier staan bedrijven ingeschreven die zich houden aan de regels van de Wet Persoonsregistratie. Proma Rent conformeert zich hieraan en staat bij het CBP geregistreerd.

Hoe gaan wij om met informatie?

De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiƫle informatie (creditcardnummers, creditcard vervaldata en factuuradres) zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten.

Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiƫren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. (zie algemene voorwaarden).

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

De gegevens worden opgeslagen op een secure server waardoor de toegang tot de informatie alleen mogelijk is met authentificatie.

Welke gegevens?

Proma Rent beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Proma Rent de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging

Proma Rent draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Proma Rent zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Uw rechten ten aanzien van de registratie?

Wanneer u geen Proma Rent nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze klantenservice doorgeven. U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, klantnummer, password en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:

  • deze gegevens onjuist blijken te zijn;
  • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
  • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Ten slotte

Als u zich na het lezen van bovenstaande informatie toch nog zorgen maakt over uw privacy tijdens een bezoek aan de website van Proma Rent, neem dan gerust contact met ons op.

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in bovenstaande Policy.